Stockholm aus Vorbild für die Traumabekämpfung in Dresden: Jag vet det finns en stor förståelse inne i min kulturen darför det finns så mycket människor på den här stan som lider under detsamma trauma. Alla oberoende voneinander använder vi performancen för uttrycka vår hållning.